eRecept

Žiadosť o eRecept

Elektronické recepty sú vystavované do 24 hodín od odoslania Žiadosti o eRecept počas pracovných dní mimo dní čerpania dovolenky.